Tag Archives: phương pháp thiền

Ba Biện Pháp Hành Tâm Thiền Chủ Yếu

Thời điểm Luyện Thiền nên quan tâm đến số quy tắc bên dưới. – Cảm xúc không lo âu, đừng bận tâm tới bất cứ chuyện gì, không được mong đợi kết cục luyện thiền gì, hãy trải nghiệm hết sức ở chính thử nghiệm.Toàn bộ cái gì Thiền Định cần biểu hiện cho các bạn. thì Thiền sẽ định …

Read More »